O farmě

O naší farmě

Hospodaříme na Třebíčsku a Ivančicku, pěstujeme tržní plodiny a věnujeme se chovu skotu, zejména mléčného. Na plochách, které nejsou vhodné pro pěstování plodin, chováme pastevním způsobem masné plemeno skotu Aberdeen Angus.

Snažíme se o široký osevní postup se zastoupením více plodin, tak aby půda nebyla jednostranně vyčerpávána a omezilo se šíření chorob a škůdců. Nosné plodiny jsou pro nás pšenice, řepka, žito hrách a krmné plodiny pro zajištění objemných krmiv. Stav půdy ověřujeme pravidelnými rozbory, které nám poskytují informace nejen o vyživenosti půdy, ale také třeba o obsahu organické hmoty v půdě, který je pro nás důležitým parametrem. Snažíme se tak udržovat půdu úrodnou, plnou života. Odměnou jsou pro nás dlouhodobě nadprůměrné výnosy.

Úrodnost půdy nám ve velké míře pomáhá udržovat chov skotu a bioplynové stanice. Hnůj a kombinace digestátu s posklizňovými zbytky vytváří v půdě kvalitní organickou hmotu, tolik důležitou pro život v půdě a vodní režim v půdě.

Chov dobytka na Vysočinu prostě patří, nejen kvůli provázanosti na pěstování plodin. Na naší farmě najdete 700 kusů holštýnských mléčných krav ustájených v moderních vzdušných stájích. Zdraví a welfare je pro nás jedním z nejdůležitějších parametrů chovu. V celostátním sledování kvality mléka jsme tak získali nejvyšší certifikát Q kvality.

Mléko z Vysočiny patří k těm nejkvalitnějším a my bychom Vám je rádi nabídli v širokém sortimentu naší minimlékárny, kde s láskou zpracováváme mléko z naší vlastní produkce. Přesně tedy známe jeho původ a kvalitu.

 

Mléko pouze šetrně pasterujeme, abychom tak zajistili jeho zdravotní nezávadnost. A víc už nic! Mléko nestandardizujeme (nezasahujeme do obsahu tuku v mléce) ani nehomogenizujeme (nezasahujeme do velikosti tukových kuliček), a tak se jeho vlastnosti a složení od nadojení nemění.

Vycházíme z přírodních surovin. Do mléka nepřidáváme žádné náhražky, škroby ani sušené mléko. Pečlivě také vybíráme dodavatele našich ochucujících složek, dbáme na to, aby převážná část jejich složení byla přírodního původu.

Všechny výrobky zpracováváme ručně za použití tradičních postupů a receptur.