Telátka na Vysočině

Telátka na Vysočině

V dnešním článku se dozvíte něco málo o tom, jak chováme telátka na naší farmě.

Jak jste se dozvěděli už v předešlém článku, snažíme se o to, aby každá kráva měla jednou za rok jedno tele. Po narození mláděte, do 2 hodin od narození musí být tele napojeno mlezivem. Do té doby je střevní stěna schopna vstřebat protilátky obsažené v mlezivu od matky. V našem chovu dostávají telata mlezivo od své matky. Také se ošetří pupek a zkontrolují dýchací cesty.

 

 

První čtyři dny po narození dostávají mlezivo třikrát denně 3 litry. Pátý den přechází na sušené mléko a dostávají ho dvakrát denně 4 litry. Od 7 dne dostávají ad libitum (neomezeně) námi vyrobené krmivo PREMIUMSTART, vodu a mléko. Toto krmivo je vhodné pro nastartování funkcí předžaludků. Do této doby je funkční jenom slez.  Třicátý sedmý den přechází na naši suchou krmnou směs GOLD WAY, která napomáhá k rozvoji a postupnému zvětšování objemu předžaludků. Tento krok je nezbytný pro efektivní konverzi živin a optimální růst zvířete.

 

 

Jak už jsme si řekli mléko putuje rovnou do slezu, ale při krmení rostlinnou stravou s vodou putuje krmivo do bachoru. Společně s krmivem, se do bachoru dostávají nejrůznější mikroorganismy, které napomáhají trávit celou řadu nutrientů. Bachořci, takto nazýváme mikroorganismy vyskytující se v bachoru. Tvoří biomasu bachoru a produkují těkavé mastné kyseliny, které prostupují stěnou do krve, kde slouží jako zdroj energie. Přežvýkavci jsou závislý na existenci mikroorganismů žijících v předžaludcích, jelikož jsou schopni přeměňovat rostlinnou celulózu na jednodušší látky, které tělo dokáže vstřebat. Dále je hmota posunována do čepce, knihy a slezu. Zde se postupně tráví a získávají se z krmiva nenahraditelné zdroje sacharidů a bílkovin.

 

 

Naše telata chováme v exkluzivně navržených amerických boudkách. Tyto boudky jsou speciální svým systémem odvětrávání, nedochází tedy k tepelnému stresu u mláďat. V mrazivém počasí využíváme k ochraně mláďat speciální vestičky, které zaručují správnou termoregulaci.

 

 

Po 60 dnech jsou telata přesunuta do školek po 10 kusech, kde se učí stádovému soužití. Zde už dostávají ad libitum krmivo a vodu. Ve věku 4-5 měsíců jsou přesunuty do Domamile a cca po 2 letech se vrací do Lesonic jako vysokobřezí jalovice. Býčci se prodávají ve věku od 2-3 týdnů.

 

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat na email: zdravafarma@adw.cz, nebo využijte kontaktního formuláře na našem webu v záložce kontakty.